Empresa

Nutrilab, SL és un laboratori privat ubicat a Figueres, província de Girona, i ofereix servei a tot Catalunya. Disposa de laboratori propi amb infraestructura i equipament suficient per cobrir les seves necessitats analítiques.

 

Tenim personal tècnic per a realitzar tant la recollida de mostres com la metodologia analítica en laboratori, així com personal capacitat per a l'assessorament i la formació en temes higiènicosanitaris i normatius. Un dels nostres punts forts és el compromís amb el client vetllant per a una resolució ràpida i eficaç de les seves necessitats. 

 

Estem acreditats per UNE EN ISO/IEC 17025 i certificats ISO 9001:2008 i disposem dels reconeixements oficials per a donar validesa dels resultats analítics. Podeu veure l'apartat Qualitat.