Qualitat

Si vols conèixer la nostra Política de Qualitat clica a sobre del text.

Nutrilab, SL està acreditat per ENAC segons la normativa UNE-EN ISO/IEC 17025 (màxima acreditació d'assaig a nivell internacional) en Assaigs Físicoquimics i Microbiològics en aigües i productes agroalimentaris Acreditació nº1225/LE2236 (Annex Tècnic Rev.7).

 

Nutrilab, SL també té implantat el sistema de Gestiò de Qualitat certificació UNE-EN-ISO 9001:2015. Està reconegut pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb el número 180 i autoritzat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya amb el número LSAA-007-94 

 

Estem inscrits al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides ROESP amb número 5087CAT-LgGi per a tractament  a tercers per a la prevenció i control de la legionel·losi.

 

Un dels procediments que asseguren la qualitat dels nostres anàlisi són els Exercicis Intercomparatius en els quals un conjunt de laboratoris analitza mostres idèntiques i avalúa el grau de coincidència dels seus resultats i compara els mètodes d'anàlisi.

 

Nutrilab, SL treballa amb la plataforma LIMS (Laboratory Information Management System) que permet gestionar i assegurar la traçabilitat de les dades analítiques.